وضعیت نامناسب جاده لنده به دهدشت

وضعیت نامناسب جاده لنده به دهدشت
امام جمعه لنده با اشاره به وضعیت نامناسب جاده لنده به دهدشت گفت: جاده ارتباطی لنده به دهدشت بیشتر شبیه جاده مال‌رو بوده، مسئولان باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.

وضعیت نامناسب جاده لنده به دهدشت

امام جمعه لنده با اشاره به وضعیت نامناسب جاده لنده به دهدشت گفت: جاده ارتباطی لنده به دهدشت بیشتر شبیه جاده مال‌رو بوده، مسئولان باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.
وضعیت نامناسب جاده لنده به دهدشت

تلگرام

View more posts from this author