وقوع 116 فقره تصادف در مدت زمان اجرای طرح نوروزی استان زنجان

وقوع 116 فقره تصادف در مدت زمان اجرای طرح نوروزی استان زنجان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان مجموع تصادفات مدت زمان اجرای طرح نوروزی را 116 فقره اعلام کرد.

وقوع 116 فقره تصادف در مدت زمان اجرای طرح نوروزی استان زنجان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان مجموع تصادفات مدت زمان اجرای طرح نوروزی را 116 فقره اعلام کرد.
وقوع 116 فقره تصادف در مدت زمان اجرای طرح نوروزی استان زنجان

خرید بک لینک

View more posts from this author