وقوع 42 حادثه جاده‌ای در راه‌های استان همدان

وقوع 42 حادثه جاده‌ای در راه‌های استان همدان
مسئول کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه 42 حوادث جاده‌ای در استان همدان رخ داده است، گفت: از 42 حادثه جاده‌ای رخ داده 23 مورد معادل 55 درصد مربوط به واژگونی خودرو بوده است.

وقوع 42 حادثه جاده‌ای در راه‌های استان همدان

مسئول کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه 42 حوادث جاده‌ای در استان همدان رخ داده است، گفت: از 42 حادثه جاده‌ای رخ داده 23 مورد معادل 55 درصد مربوط به واژگونی خودرو بوده است.
وقوع 42 حادثه جاده‌ای در راه‌های استان همدان

آهنگ جدید

آگهی استخدام

View more posts from this author