ولی فقیه میزان جامعه دینی است

ولی فقیه میزان جامعه دینی است
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: ما در جامعه دینی معیار داریم و با آن خلوص خود را تنظیم می‌کنیم، ولی فقیه میزان جامعه دینی است و همه باید با این میزان سنجیده شوند.

ولی فقیه میزان جامعه دینی است

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: ما در جامعه دینی معیار داریم و با آن خلوص خود را تنظیم می‌کنیم، ولی فقیه میزان جامعه دینی است و همه باید با این میزان سنجیده شوند.
ولی فقیه میزان جامعه دینی است

گیم پلی استیشن

View more posts from this author