پارک ترافیک پردیس افتتاح می‌شود

پارک ترافیک پردیس افتتاح می‌شود
معاون شهردار پردیس گفت: پارک آموزش ترافیک شهر پردیس در هفته دولت افتتاح می‌شود.

پارک ترافیک پردیس افتتاح می‌شود

معاون شهردار پردیس گفت: پارک آموزش ترافیک شهر پردیس در هفته دولت افتتاح می‌شود.
پارک ترافیک پردیس افتتاح می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author