پایان عملیات گرده افشانی نخیلات در شهرستان شادگان

پایان عملیات گرده افشانی نخیلات در شهرستان شادگان
مدیرجهاد کشاورزی شادگان از پایان عملیات گرده افشانی نخیلات در سطح بیش از 11 هزار هکتار در شهرستان شادگان خبر داد.

پایان عملیات گرده افشانی نخیلات در شهرستان شادگان

مدیرجهاد کشاورزی شادگان از پایان عملیات گرده افشانی نخیلات در سطح بیش از 11 هزار هکتار در شهرستان شادگان خبر داد.
پایان عملیات گرده افشانی نخیلات در شهرستان شادگان

بک لینک

View more posts from this author