پایان هفته‎ای بارانی توام با سیلاب و آبگرفتگی در گلستان

پایان هفته‎ای بارانی توام با سیلاب و آبگرفتگی در گلستان
مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: با توجه به پیش‎بینی هواشناسی، از اواخر هفته جاری با توجه به باران‎های نقطه‎ای، بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر در گلستان محتمل خواهد بود.

پایان هفته‎ای بارانی توام با سیلاب و آبگرفتگی در گلستان

مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: با توجه به پیش‎بینی هواشناسی، از اواخر هفته جاری با توجه به باران‎های نقطه‎ای، بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر در گلستان محتمل خواهد بود.
پایان هفته‎ای بارانی توام با سیلاب و آبگرفتگی در گلستان

روزنامه قانون

View more posts from this author