پذیرایی شاهچراغ(ع) از 4.5 میلیون زائر در نوروز امسال

پذیرایی شاهچراغ(ع) از 4.5 میلیون زائر در نوروز امسال
معاون گردشگری و امور زائران استانداری فارس گفت: شاهچراغ(ع) در تعطیلات نوروز امسال پذیرای 4.5 میلیون زائر بود.

پذیرایی شاهچراغ(ع) از 4.5 میلیون زائر در نوروز امسال

معاون گردشگری و امور زائران استانداری فارس گفت: شاهچراغ(ع) در تعطیلات نوروز امسال پذیرای 4.5 میلیون زائر بود.
پذیرایی شاهچراغ(ع) از 4.5 میلیون زائر در نوروز امسال

دانلود سرا

View more posts from this author