پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۳۱مرداد

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۳۱مرداد
هیچ فردی بابت دریافت حقوق‌های نامتعارف به قوه قضاییه معرفی نشد و قاسمی به مدال نقره قناعت کرد؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۳۱مرداد

هیچ فردی بابت دریافت حقوق‌های نامتعارف به قوه قضاییه معرفی نشد و قاسمی به مدال نقره قناعت کرد؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۳۱مرداد

خبرگزاری مهر

View more posts from this author