پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۷خرداد

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۷خرداد
صدور حکم شلاق برای کارگران معترض معدن طلای آق‌دره؛ انتخاب نام «فراکسیون ولایت» برای فراکسیون فراگیر با حضور ۱۸۸ منتخب مردم؛ و می‌بازیم اما چیزی از ارزش‌های ما کم نمی‌شود؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۷خرداد

صدور حکم شلاق برای کارگران معترض معدن طلای آق‌دره؛ انتخاب نام «فراکسیون ولایت» برای فراکسیون فراگیر با حضور ۱۸۸ منتخب مردم؛ و می‌بازیم اما چیزی از ارزش‌های ما کم نمی‌شود؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۷خرداد

میهن دانلود

View more posts from this author