پرهیز از حالت یکنواختی در مساجد/ استفاده از ظرفیت مساجد در راستای نیروهای کاری

پرهیز از حالت یکنواختی در مساجد/ استفاده از ظرفیت مساجد در راستای نیروهای کاری
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به متولیان مساجد گفت: باید از حالت یکنواختی در مساجد پرهیز کنیم.

پرهیز از حالت یکنواختی در مساجد/ استفاده از ظرفیت مساجد در راستای نیروهای کاری

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به متولیان مساجد گفت: باید از حالت یکنواختی در مساجد پرهیز کنیم.
پرهیز از حالت یکنواختی در مساجد/ استفاده از ظرفیت مساجد در راستای نیروهای کاری

اس ام اس جدید

View more posts from this author