پروژه راه‌آهن مشهد ـ بجنورد ـ گرگان یکی از اولویت‌های شمال شرق کشور محسوب می‌شود

پروژه راه‌آهن مشهد ـ بجنورد ـ گرگان یکی از اولویت‌های شمال شرق کشور محسوب می‌شود
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژه راه‌آهن مشهد ـ بجنورد ـ گرگان یکی از اولویت‌ها و حلقه مفقوده شمال شرق کشور محسوب می‌شود، گفت: قطعه اول این پروژه از مسیر گلبهار تا قوچان باید صورت بگیرد که نیازمند پیگیری استاندار خراسان رضوی است.

پروژه راه‌آهن مشهد ـ بجنورد ـ گرگان یکی از اولویت‌های شمال شرق کشور محسوب می‌شود

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژه راه‌آهن مشهد ـ بجنورد ـ گرگان یکی از اولویت‌ها و حلقه مفقوده شمال شرق کشور محسوب می‌شود، گفت: قطعه اول این پروژه از مسیر گلبهار تا قوچان باید صورت بگیرد که نیازمند پیگیری استاندار خراسان رضوی است.
پروژه راه‌آهن مشهد ـ بجنورد ـ گرگان یکی از اولویت‌های شمال شرق کشور محسوب می‌شود

اتوبیوگرافی

View more posts from this author