پهلوگیری کشتی 21 هزار تنی حامل کنسانتره روی در قشم/ صادرات شمش روی جزیره به ایتالیا، هند و امارات

پهلوگیری کشتی 21 هزار تنی حامل کنسانتره روی در قشم/ صادرات شمش روی جزیره به ایتالیا، هند و امارات
مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم از اقدامات سریع گمرکی برای تخلیه بار کشتی 21 هزار تنی حامل کنسانتره روی در اسکله کاوه خبر داد.

پهلوگیری کشتی 21 هزار تنی حامل کنسانتره روی در قشم/ صادرات شمش روی جزیره به ایتالیا، هند و امارات

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم از اقدامات سریع گمرکی برای تخلیه بار کشتی 21 هزار تنی حامل کنسانتره روی در اسکله کاوه خبر داد.
پهلوگیری کشتی 21 هزار تنی حامل کنسانتره روی در قشم/ صادرات شمش روی جزیره به ایتالیا، هند و امارات

اتومبیل

View more posts from this author