پژوهشگران برتر پارس‌آباد تجلیل شدند

پژوهشگران برتر پارس‌آباد تجلیل شدند
آیین تجلیل از پژوهشگران برتر پارس‌آباد مغان با حضور امام جمعه، مسؤولان، اساتید و دانشجویان این شهرستان برگزار شد.

پژوهشگران برتر پارس‌آباد تجلیل شدند

آیین تجلیل از پژوهشگران برتر پارس‌آباد مغان با حضور امام جمعه، مسؤولان، اساتید و دانشجویان این شهرستان برگزار شد.
پژوهشگران برتر پارس‌آباد تجلیل شدند

View more posts from this author