پیروزی گسترش‌فولاد به نفع فوتبال تبریز است / به حمایت هواداران در بازی فردا احتیاج داریم

پیروزی گسترش‌فولاد به نفع فوتبال تبریز است / به حمایت هواداران در بازی فردا احتیاج داریم
سرمربی تیم گسترش‌فولاد تبریز گفت: پیروزی گسترش‌فولاد در بازی فردا به سود فوتبال تبریز است و حضور یک تیم تبریز در فینال قطعی خواهد شد.

پیروزی گسترش‌فولاد به نفع فوتبال تبریز است / به حمایت هواداران در بازی فردا احتیاج داریم

سرمربی تیم گسترش‌فولاد تبریز گفت: پیروزی گسترش‌فولاد در بازی فردا به سود فوتبال تبریز است و حضور یک تیم تبریز در فینال قطعی خواهد شد.
پیروزی گسترش‌فولاد به نفع فوتبال تبریز است / به حمایت هواداران در بازی فردا احتیاج داریم

View more posts from this author