پیست اسکی کاکان و هتل ورزش یاسوج آماده واگذاری به بخش خصوصی

پیست اسکی کاکان و هتل ورزش یاسوج آماده واگذاری به بخش خصوصی
در نشست مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد با فعالان بخش غیر دولتی یکی از پروژه‌های پیشنهادی نیمه تمام برای واگذاری به بخش خصوصی، پیست اسکی کاکان بود.

پیست اسکی کاکان و هتل ورزش یاسوج آماده واگذاری به بخش خصوصی

در نشست مسؤولان کهگیلویه و بویراحمد با فعالان بخش غیر دولتی یکی از پروژه‌های پیشنهادی نیمه تمام برای واگذاری به بخش خصوصی، پیست اسکی کاکان بود.
پیست اسکی کاکان و هتل ورزش یاسوج آماده واگذاری به بخش خصوصی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author