پیشتازی فارس در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی/ انعقاد تفاهم‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک‌هزار مگاواتی

پیشتازی فارس در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی/ انعقاد تفاهم‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک‌هزار مگاواتی
استاندار فارس گفت: با 69 واگذاری قطعی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌ خصوصی پیشتاز کشور هستیم.

پیشتازی فارس در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی/ انعقاد تفاهم‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک‌هزار مگاواتی

استاندار فارس گفت: با 69 واگذاری قطعی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌ خصوصی پیشتاز کشور هستیم.
پیشتازی فارس در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی/ انعقاد تفاهم‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک‌هزار مگاواتی

View more posts from this author