پیشرفت بازار با رونق فرهنگ مصرف کالای داخلی/ نام‌گذاری سال به معنای ضرورت عملی شدن اقتصاد مقاومتی است

پیشرفت بازار با رونق فرهنگ مصرف کالای داخلی/ نام‌گذاری سال به معنای ضرورت عملی شدن اقتصاد مقاومتی است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: مقام معظم رهبری با نام‌گذاری این سال اقدام عملی را در این موضوع خواستار بوده که عملی شدن آن نیز الزاماتی را دارد.

پیشرفت بازار با رونق فرهنگ مصرف کالای داخلی/ نام‌گذاری سال به معنای ضرورت عملی شدن اقتصاد مقاومتی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: مقام معظم رهبری با نام‌گذاری این سال اقدام عملی را در این موضوع خواستار بوده که عملی شدن آن نیز الزاماتی را دارد.
پیشرفت بازار با رونق فرهنگ مصرف کالای داخلی/ نام‌گذاری سال به معنای ضرورت عملی شدن اقتصاد مقاومتی است

اخبر جهان

گیم پلی استیشن

View more posts from this author