پیشنهاد افزایش 10 درصدی کرایه سرویس مدارس بجنورد

پیشنهاد افزایش 10 درصدی کرایه سرویس مدارس بجنورد
نماینده آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد افزایش 10 درصدی کرایه سرویس مدارس شهرستان را برای سال تحصیلی 95-96 به شورای اسلامی شهر بجنورد ارائه کرد.

پیشنهاد افزایش 10 درصدی کرایه سرویس مدارس بجنورد

نماینده آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد افزایش 10 درصدی کرایه سرویس مدارس شهرستان را برای سال تحصیلی 95-96 به شورای اسلامی شهر بجنورد ارائه کرد.
پیشنهاد افزایش 10 درصدی کرایه سرویس مدارس بجنورد

فروش بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author