پیش‌بینی برداشت 72 هزار تن گندم از مزارع آبیک

پیش‌بینی برداشت 72 هزار تن گندم از مزارع آبیک
مدیر جهاد کشاورزی آبیک از پیش‌بینی برداشت 72 هزار تن گندم از مزارع و اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

پیش‌بینی برداشت 72 هزار تن گندم از مزارع آبیک

مدیر جهاد کشاورزی آبیک از پیش‌بینی برداشت 72 هزار تن گندم از مزارع و اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
پیش‌بینی برداشت 72 هزار تن گندم از مزارع آبیک

فروش بک لینک

View more posts from this author