چشم‌انتظاری مادر شهید بر سر مزار خالی پسرش/ تکه‌ استخوان‌هایی که به شهدای کربلا تقدیم شد

چشم‌انتظاری مادر شهید بر سر مزار خالی پسرش/ تکه‌ استخوان‌هایی که به شهدای کربلا تقدیم شد
مادر شهید نصرت‌الله نادری گفت: خیلی چشم‌انتظاری کشیدم، مزار که می‌رفتم سردرگم بودم، سنگ هم گرفتیم و در قسمت شهدای گمنام هم قبرش را مشخص کردیم، برایم سخت بود، هر کس سر قبر پسرش می‌نشست اما من برای تسلای خاطرم بر مزار سایر شهدا می‌نشستم….

چشم‌انتظاری مادر شهید بر سر مزار خالی پسرش/ تکه‌ استخوان‌هایی که به شهدای کربلا تقدیم شد

مادر شهید نصرت‌الله نادری گفت: خیلی چشم‌انتظاری کشیدم، مزار که می‌رفتم سردرگم بودم، سنگ هم گرفتیم و در قسمت شهدای گمنام هم قبرش را مشخص کردیم، برایم سخت بود، هر کس سر قبر پسرش می‌نشست اما من برای تسلای خاطرم بر مزار سایر شهدا می‌نشستم….
چشم‌انتظاری مادر شهید بر سر مزار خالی پسرش/ تکه‌ استخوان‌هایی که به شهدای کربلا تقدیم شد

View more posts from this author