چهاردهمین جشنواره رضوی کهگیلویه و بویراحمد برگزیدگان استانی خود را معرفی کرد

چهاردهمین جشنواره رضوی کهگیلویه و بویراحمد برگزیدگان استانی خود را معرفی کرد
برگزیدگان مرحله استانی چهاردهمین جشنواره رضوی کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان استانی در یاسوج معرفی و تجلیل شدند.

چهاردهمین جشنواره رضوی کهگیلویه و بویراحمد برگزیدگان استانی خود را معرفی کرد

برگزیدگان مرحله استانی چهاردهمین جشنواره رضوی کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان استانی در یاسوج معرفی و تجلیل شدند.
چهاردهمین جشنواره رضوی کهگیلویه و بویراحمد برگزیدگان استانی خود را معرفی کرد

View more posts from this author