چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال آینده/تحقق شعار «هر خانه یک کارخانه» در مناطق مختلف استان

چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال آینده/تحقق شعار «هر خانه یک کارخانه» در مناطق مختلف استان
طبق آمار 36 هزار جوان بیکار و تحصیل کرده در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید مسؤولان این استان برای رفع معضل بیکاری برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند.

چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال آینده/تحقق شعار «هر خانه یک کارخانه» در مناطق مختلف استان

طبق آمار 36 هزار جوان بیکار و تحصیل کرده در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید مسؤولان این استان برای رفع معضل بیکاری برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند.
چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال آینده/تحقق شعار «هر خانه یک کارخانه» در مناطق مختلف استان

View more posts from this author