چهارمین پیروزی متوالی ایثار قم در راه قهرمانی بسکتبال با ویلچر ایران

چهارمین پیروزی متوالی ایثار قم در راه قهرمانی بسکتبال با ویلچر ایران
تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم چهارمین پیروزی متوالی خود را در راه کسب مقام قهرمانی رقابت‌های فصل 1396 باشگاه‌های کشور برابر نماینده گلستان کسب کرد.

چهارمین پیروزی متوالی ایثار قم در راه قهرمانی بسکتبال با ویلچر ایران

تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم چهارمین پیروزی متوالی خود را در راه کسب مقام قهرمانی رقابت‌های فصل 1396 باشگاه‌های کشور برابر نماینده گلستان کسب کرد.
چهارمین پیروزی متوالی ایثار قم در راه قهرمانی بسکتبال با ویلچر ایران

View more posts from this author