کاراته قم برای سومین دوره متوالی از مسابقات جهانی مدال می‌گیرد

کاراته قم برای سومین دوره متوالی از مسابقات جهانی مدال می‌گیرد
رئیس هیأت‌ کاراته استان قم گفت: کاراته قم امسال نیز قطعاً با درخشش ستاره این رشته از مسابقات جهانی برای سومین دوره متوالی مدال خواهد گرفت.

کاراته قم برای سومین دوره متوالی از مسابقات جهانی مدال می‌گیرد

رئیس هیأت‌ کاراته استان قم گفت: کاراته قم امسال نیز قطعاً با درخشش ستاره این رشته از مسابقات جهانی برای سومین دوره متوالی مدال خواهد گرفت.
کاراته قم برای سومین دوره متوالی از مسابقات جهانی مدال می‌گیرد

خبر جدید

View more posts from this author