کاهش شدید بارش باران در استان قم نسبت به سال گذشته

کاهش شدید بارش باران در استان قم نسبت به سال گذشته
رئیس اداره پیش‌بینی و تحقیقات اداره‌‌کل هواشناسی استان قم گفت: بارش باران امسال در قم نسبت به سال گذشته و همچنین نسبت به میانگین طولانی مدت کاهش زیادی داشته است.

کاهش شدید بارش باران در استان قم نسبت به سال گذشته

رئیس اداره پیش‌بینی و تحقیقات اداره‌‌کل هواشناسی استان قم گفت: بارش باران امسال در قم نسبت به سال گذشته و همچنین نسبت به میانگین طولانی مدت کاهش زیادی داشته است.
کاهش شدید بارش باران در استان قم نسبت به سال گذشته

View more posts from this author