کاهش طلاق، اولویت نخست کاهش آسیب‌های اجتماعی در مازندران

کاهش طلاق، اولویت نخست کاهش آسیب‌های اجتماعی در مازندران
معاون سیاسی‌ امنیتی استاندار مازندران با تأکید بر اینکه در سال 1395 اولویت نخست استانداری مازندران کاهش آسیب در زمینه طلاق است، گفت: شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار به‌عنوان پایلوت اجرای دستورالعمل کاهش طلاق در نظر گرفته شد.

کاهش طلاق، اولویت نخست کاهش آسیب‌های اجتماعی در مازندران

معاون سیاسی‌ امنیتی استاندار مازندران با تأکید بر اینکه در سال 1395 اولویت نخست استانداری مازندران کاهش آسیب در زمینه طلاق است، گفت: شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار به‌عنوان پایلوت اجرای دستورالعمل کاهش طلاق در نظر گرفته شد.
کاهش طلاق، اولویت نخست کاهش آسیب‌های اجتماعی در مازندران

میهن دانلود

عرفان دینی

View more posts from this author