کاهش چشمگیر آمار حوادث نوروزی در خراسان رضوی

کاهش چشمگیر آمار حوادث نوروزی در خراسان رضوی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در دور نخست سفرهای نوروزی امسال آمار حوادث و اعزام نیروی امدادگر و نجاتگر و خودروی امداد و نجات به نسبت مدت مشابه سال قبل با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

کاهش چشمگیر آمار حوادث نوروزی در خراسان رضوی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در دور نخست سفرهای نوروزی امسال آمار حوادث و اعزام نیروی امدادگر و نجاتگر و خودروی امداد و نجات به نسبت مدت مشابه سال قبل با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
کاهش چشمگیر آمار حوادث نوروزی در خراسان رضوی

خرم خبر

استخدام ایران

View more posts from this author