کاهش 38 درصدی سرقت و زورگیری در اصفهان

کاهش 38 درصدی سرقت و زورگیری در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: وقوع سرقت‌های به عنف و زورگیری طی هشت روز اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته است.

کاهش 38 درصدی سرقت و زورگیری در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: وقوع سرقت‌های به عنف و زورگیری طی هشت روز اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته است.
کاهش 38 درصدی سرقت و زورگیری در اصفهان

دانلود فیلم جدید

افق

View more posts from this author