کاهش 50 درصدی جرائم در ارومیه

کاهش 50 درصدی جرائم در ارومیه
فرمانده انتظامی ارومیه گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های گرفته شده مقرر شده است که جرائم صورت گرفته شده در ارومیه بیش از 50 درصد کاهش یابد.

کاهش 50 درصدی جرائم در ارومیه

فرمانده انتظامی ارومیه گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های گرفته شده مقرر شده است که جرائم صورت گرفته شده در ارومیه بیش از 50 درصد کاهش یابد.
کاهش 50 درصدی جرائم در ارومیه

تکنولوژی جدید

View more posts from this author