کاهش 6 درجه‌ای دمای هوا / احتمال بارش‌های پراکنده و تلطیف هوا در البرز

کاهش 6 درجه‌ای دمای هوا / احتمال بارش‌های پراکنده و تلطیف هوا در البرز
مدیرکل سازمان هواشناسی استان البرز از کاهش 6 درجه‌ای دمای هوا در این استان خبر داد.

کاهش 6 درجه‌ای دمای هوا / احتمال بارش‌های پراکنده و تلطیف هوا در البرز

مدیرکل سازمان هواشناسی استان البرز از کاهش 6 درجه‌ای دمای هوا در این استان خبر داد.
کاهش 6 درجه‌ای دمای هوا / احتمال بارش‌های پراکنده و تلطیف هوا در البرز

wolrd press news

View more posts from this author