کاپیتان بهترین بازیکن یاسین‌پیشرو قم شد/ قاسمی در تیم منتخب لیگ برتر فوتسال

کاپیتان بهترین بازیکن یاسین‌پیشرو قم شد/ قاسمی در تیم منتخب لیگ برتر فوتسال
بازیکن سابق تیم ملی و کاپیتان باتجربه یاسین‌پیشرو قم به لطف درخشش در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور عضو تیم منتخب لیگ برتر فوتسال شد.

کاپیتان بهترین بازیکن یاسین‌پیشرو قم شد/ قاسمی در تیم منتخب لیگ برتر فوتسال

بازیکن سابق تیم ملی و کاپیتان باتجربه یاسین‌پیشرو قم به لطف درخشش در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور عضو تیم منتخب لیگ برتر فوتسال شد.
کاپیتان بهترین بازیکن یاسین‌پیشرو قم شد/ قاسمی در تیم منتخب لیگ برتر فوتسال

View more posts from this author