کسب دو مدال رنگین در رقابت‌های جایزه بزرگ توسط دومیدانی‌کاران کردستانی

کسب دو مدال رنگین در رقابت‌های جایزه بزرگ توسط دومیدانی‌کاران کردستانی
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: سامان دستمرد و نیلوفر سرحدی یک نشان نقره و برنز بخش مردان و زنان رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ را کسب کردند.

کسب دو مدال رنگین در رقابت‌های جایزه بزرگ توسط دومیدانی‌کاران کردستانی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: سامان دستمرد و نیلوفر سرحدی یک نشان نقره و برنز بخش مردان و زنان رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ را کسب کردند.
کسب دو مدال رنگین در رقابت‌های جایزه بزرگ توسط دومیدانی‌کاران کردستانی

دانلود موزیک

View more posts from this author