کسب رتبه نخست نوجوان گنبدی در جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع)

کسب رتبه نخست نوجوان گنبدی در جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع)
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: افتخارآفرینی علی شریعت‌نیا عضو نوجوان مرکز گنبدکاووس که در جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع) و از میان 133 هزار نامه موفق به کسب رتبه نخست شد نشاندهنده وجود استعداد‌های درخشان در بین جوانان است.

کسب رتبه نخست نوجوان گنبدی در جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع)

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: افتخارآفرینی علی شریعت‌نیا عضو نوجوان مرکز گنبدکاووس که در جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع) و از میان 133 هزار نامه موفق به کسب رتبه نخست شد نشاندهنده وجود استعداد‌های درخشان در بین جوانان است.
کسب رتبه نخست نوجوان گنبدی در جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع)

wolrd press news

View more posts from this author