کسب 2 نشان برتر کردستان در رقابت‌های بوکس بزرگسالان کشور

کسب 2 نشان برتر کردستان در رقابت‌های بوکس بزرگسالان کشور
رقابت‌های بوکس بزرگسالان کشور با معرفی مدعیان آن در زاهدان به کار خود پایان داد و دانا اسماعیل زاده و آرمین امجدیان قهرمانان سنندجی به ترتیب نشان طلا و برنز را بر گردن آویختند

کسب 2 نشان برتر کردستان در رقابت‌های بوکس بزرگسالان کشور

رقابت‌های بوکس بزرگسالان کشور با معرفی مدعیان آن در زاهدان به کار خود پایان داد و دانا اسماعیل زاده و آرمین امجدیان قهرمانان سنندجی به ترتیب نشان طلا و برنز را بر گردن آویختند
کسب 2 نشان برتر کردستان در رقابت‌های بوکس بزرگسالان کشور

View more posts from this author