کشته‌ شدن 3 سرنشین پیکان بر اثر تصادف در محور پارسیان به بندرلنگه

کشته‌ شدن 3 سرنشین پیکان بر اثر تصادف در محور پارسیان به بندرلنگه
دبیر ستاد اجرایی سفرهای نوروزی بندرلنگه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری سمند با یک دستگاه خودرو پیکان، سه نفر از سرنشینان پیکان بعد از انتقال به بیمارستان جان باختند.

کشته‌ شدن 3 سرنشین پیکان بر اثر تصادف در محور پارسیان به بندرلنگه

دبیر ستاد اجرایی سفرهای نوروزی بندرلنگه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری سمند با یک دستگاه خودرو پیکان، سه نفر از سرنشینان پیکان بعد از انتقال به بیمارستان جان باختند.
کشته‌ شدن 3 سرنشین پیکان بر اثر تصادف در محور پارسیان به بندرلنگه

خبر جدید

ابزار رسانه

View more posts from this author