کشته و زخمی شدن 18 تن در جاده‌های گردشگری نوشهر

کشته و زخمی شدن 18 تن در جاده‌های گردشگری نوشهر
یکی از محورهای پرحادثه در غرب مازندران، محور شرقی نوشهر در منطقه سی‌سنگان است که تا ششمین از نوروز هفت کشته و 11 زخمی برجای گذاشت و این برای استانی است که داعیه گردشگری بودن دارد تاسف‌بار است.

کشته و زخمی شدن 18 تن در جاده‌های گردشگری نوشهر

یکی از محورهای پرحادثه در غرب مازندران، محور شرقی نوشهر در منطقه سی‌سنگان است که تا ششمین از نوروز هفت کشته و 11 زخمی برجای گذاشت و این برای استانی است که داعیه گردشگری بودن دارد تاسف‌بار است.
کشته و زخمی شدن 18 تن در جاده‌های گردشگری نوشهر

روزنامه ایران

سپهر نیوز

View more posts from this author