کشته و زخمی شدن 18 نفر در جاده‌های گردشگری نوشهر

کشته و زخمی شدن 18 نفر در جاده‌های گردشگری نوشهر
یکی از محورهای پرحادثه در غرب مازندران، محور شرقی نوشهر در منطقه سی‌سنگان است که تا ششمین روز نوروز هفت کشته و 11 زخمی برجای گذاشته و این برای استانی که داعیه گردشگری بودن دارد تاسف‌بار است.

کشته و زخمی شدن 18 نفر در جاده‌های گردشگری نوشهر

یکی از محورهای پرحادثه در غرب مازندران، محور شرقی نوشهر در منطقه سی‌سنگان است که تا ششمین روز نوروز هفت کشته و 11 زخمی برجای گذاشته و این برای استانی که داعیه گردشگری بودن دارد تاسف‌بار است.
کشته و زخمی شدن 18 نفر در جاده‌های گردشگری نوشهر

بازی آزاد

صبحانه

View more posts from this author