کشته و زخمی شدن 24 نفر در تصادفات جاده‌ای کرمانشاه

کشته و زخمی شدن 24 نفر در تصادفات جاده‌ای کرمانشاه
مدیر فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از فوت یک نفر و جراحت 23 تن در سوانح رخ داده طی 72 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه خبر داد.

کشته و زخمی شدن 24 نفر در تصادفات جاده‌ای کرمانشاه

مدیر فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از فوت یک نفر و جراحت 23 تن در سوانح رخ داده طی 72 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه خبر داد.
کشته و زخمی شدن 24 نفر در تصادفات جاده‌ای کرمانشاه

شهر خبر

مجله اتومبیل

View more posts from this author