کشف بیش از یک تن تریاک در هرمزگان

کشف بیش از یک تن تریاک در هرمزگان
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و 157 کیلو تریاک، طی 48 ساعت گذشته، در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

کشف بیش از یک تن تریاک در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و 157 کیلو تریاک، طی 48 ساعت گذشته، در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
کشف بیش از یک تن تریاک در هرمزگان

کتابخانه فرهنگ

View more posts from this author