کشف بیش از 4 کیلو تریاک در فارسان

کشف بیش از 4 کیلو تریاک در فارسان
فرمانده انتظامی شهرستان فارسان از کشف 4 کیلو و 500 گرم تریاک و دستگیری یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

کشف بیش از 4 کیلو تریاک در فارسان

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان از کشف 4 کیلو و 500 گرم تریاک و دستگیری یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.
کشف بیش از 4 کیلو تریاک در فارسان

View more posts from this author