کشف 10 میلیارد تومان کالای قاچاق در مازندران

کشف 10 میلیارد تومان کالای قاچاق در مازندران
فرمانده انتظامی مازندران گفت: ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه در 4 ماهه امسال در استان 10 میلیارد تومان بوده است.

کشف 10 میلیارد تومان کالای قاچاق در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران گفت: ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه در 4 ماهه امسال در استان 10 میلیارد تومان بوده است.
کشف 10 میلیارد تومان کالای قاچاق در مازندران

اسکای نیوز

View more posts from this author