کشف 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه و دستگیری 3 سارق در اصفهان

کشف 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه و دستگیری 3 سارق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: طی دو روز اول سال نو با تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی شهرستان اصفهان 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و 3 سارق دستگیر شدند.

کشف 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه و دستگیری 3 سارق در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: طی دو روز اول سال نو با تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی شهرستان اصفهان 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و 3 سارق دستگیر شدند.
کشف 22 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه و دستگیری 3 سارق در اصفهان

خرید غذا

باران دانلود

View more posts from this author