کشف 52 اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل

کشف 52 اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف 52 اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی و 2 تن خاک پیت در استان اردبیل خبر داد.

کشف 52 اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف 52 اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی و 2 تن خاک پیت در استان اردبیل خبر داد.
کشف 52 اصله چوب‌آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل

پرس نیوز

View more posts from this author