کمیته تبیین مصادیق شعار سال در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تشکیل شد

کمیته تبیین مصادیق شعار سال در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تشکیل شد
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، کمیته‌ای برای تعیین مصادیق شعار سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تشکیل شد.

کمیته تبیین مصادیق شعار سال در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تشکیل شد

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، کمیته‌ای برای تعیین مصادیق شعار سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تشکیل شد.
کمیته تبیین مصادیق شعار سال در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تشکیل شد

فروش بک لینک

View more posts from this author