کنگره ملی مدیریت ورزشی در کرمانشاه آغاز شد+تصاویر

کنگره ملی مدیریت ورزشی در کرمانشاه آغاز شد+تصاویر
پنجمین کنگره ملی مدیریت ورزش با عنوان توسعه اقتصاد ورزشی امروز در کرمانشاه با حضور مسؤولان کشوری و استانی آغاز به کار کرد.

کنگره ملی مدیریت ورزشی در کرمانشاه آغاز شد+تصاویر

پنجمین کنگره ملی مدیریت ورزش با عنوان توسعه اقتصاد ورزشی امروز در کرمانشاه با حضور مسؤولان کشوری و استانی آغاز به کار کرد.
کنگره ملی مدیریت ورزشی در کرمانشاه آغاز شد+تصاویر

خرم خبر

View more posts from this author