کودک یک‌و‌نیم ساله از مرگ حتمی نجات یافت

کودک یک‌و‌نیم ساله از مرگ حتمی نجات یافت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: با پرواز بالگرد اورژانس هوایی به عجب‌شیر و انتقال پسربچه یک‌و‌نیم ساله که دچار غرق‌شدگی شده بود، از مرگ حتمی نجات یافت.

کودک یک‌و‌نیم ساله از مرگ حتمی نجات یافت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: با پرواز بالگرد اورژانس هوایی به عجب‌شیر و انتقال پسربچه یک‌و‌نیم ساله که دچار غرق‌شدگی شده بود، از مرگ حتمی نجات یافت.
کودک یک‌و‌نیم ساله از مرگ حتمی نجات یافت

آهنگ جدید

View more posts from this author