کوهبنان فاقد راه ارتباطی مناسب است

کوهبنان فاقد راه ارتباطی مناسب است
شهردار کوهبنان گفت: 70 درصد زغال‌سنگ استان کرمان از معادن کوهبنان استخراج می‌شود، اما این شهرستان فاقد راه ارتباطی مناسب است.

کوهبنان فاقد راه ارتباطی مناسب است

شهردار کوهبنان گفت: 70 درصد زغال‌سنگ استان کرمان از معادن کوهبنان استخراج می‌شود، اما این شهرستان فاقد راه ارتباطی مناسب است.
کوهبنان فاقد راه ارتباطی مناسب است

خرید بک لینک

عکس

View more posts from this author