گازرسانی به 2500 روستا در دهه فجر/ زمستان امسال قطعی گاز نداریم؛ حتی در بابل و آمل

گازرسانی به 2500 روستا در دهه فجر/ زمستان امسال قطعی گاز نداریم؛ حتی در بابل و آمل
مدیر گازرسانی و فروش شرکت ملی گاز ایران از گازرسانی به دو هزار و 500 روستا در دهه فجر خبر داد و گفت:‌ زمستان امسال قطعی گاز نداریم؛ حتی در بابل و آمل.

گازرسانی به 2500 روستا در دهه فجر/ زمستان امسال قطعی گاز نداریم؛ حتی در بابل و آمل

مدیر گازرسانی و فروش شرکت ملی گاز ایران از گازرسانی به دو هزار و 500 روستا در دهه فجر خبر داد و گفت:‌ زمستان امسال قطعی گاز نداریم؛ حتی در بابل و آمل.
گازرسانی به 2500 روستا در دهه فجر/ زمستان امسال قطعی گاز نداریم؛ حتی در بابل و آمل

View more posts from this author