گسترش فولاد تیم مدعی ایران می‌شود / زدن 4 گل به ذوب آهن ستودنی است

گسترش فولاد تیم مدعی ایران می‌شود / زدن 4 گل به ذوب آهن ستودنی است
سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز گفت: پله پله گسترش فولاد را مدعی ایران می کنم تا تبریز نیز همانند اصفهان قطب فوتبال ایران شود.

گسترش فولاد تیم مدعی ایران می‌شود / زدن 4 گل به ذوب آهن ستودنی است

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز گفت: پله پله گسترش فولاد را مدعی ایران می کنم تا تبریز نیز همانند اصفهان قطب فوتبال ایران شود.
گسترش فولاد تیم مدعی ایران می‌شود / زدن 4 گل به ذوب آهن ستودنی است

بک لینک

View more posts from this author